Dành cho các bạn trẻ Công giáo, từ 22-35 tuổi, đã tham dự một trong các khóa Gặp Gỡ, Triển Nở, Ignite, Nâng Tầm Ảnh Hưởng

Cách thức: Coaching trực tuyến (qua zoom), 03 tháng, mỗi tuần 01 giờ coaching. Bắt đầu từ 07/04/2024
Hạn chót đăng ký: 20/03/2024
Đăng ký tại: https://forms.gle/Xihm2aJQmxKKtAaZA
Mời bạn xem các poster bên dưới để biết thêm thông tin.

 

Tin, bài liên quan:
Tổng kết khóa 2 LLJ Coaching

đồng