All Day

“TRIỂN NỞ 4- LÃNH ĐẠO GIA ĐÌNH NHƯ GIÊ-SU”

Online

Mời cả hai vợ chồng tham dự 12 buổi học để cùng chia sẻ, học hỏi và thảo luận những bài chia sẻ từ chương trình Lãnh Đạo Gia Đình Như Giê-su. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một nhà lãnh đạo phục vụ trong gia đình nghĩa là như thế nào và học hỏi bốn phần rất thực tiễn. Yếu tố có thể đem lại niềm vui, sự an tâm và sự hải lòng cho bạn, cho con cái của bạn, và cho cả những thế hệ sau này nữa. Để tìm hiểu thêm về chương trình :  Brochures [...]