“TRIỂN NỞ 4- LÃNH ĐẠO GIA ĐÌNH NHƯ GIÊ-SU”

Online

Mời cả hai vợ chồng tham dự 12 buổi học để cùng chia sẻ, học hỏi và thảo luận những bài chia sẻ từ chương trình Lãnh Đạo Gia Đình Như Giê-su. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một nhà lãnh đạo phục vụ trong gia đình nghĩa là như thế nào và học hỏi bốn phần rất thực tiễn. Yếu tố có thể đem lại niềm vui, sự an tâm và sự hải lòng cho bạn, cho con cái của bạn, và cho cả những thế hệ sau này nữa. Để tìm hiểu thêm về chương trình :  Brochures [...]

Biblical DISC

Biblical DISC được phát triển trên nền tảng DISC, một công cụ xác định phong cách hành vi cá nhân rất phổ biến trên thế giới. Biblical DISC trích dẫn những nhân vật trong Kinh Thánh, là hiện thân của từng tính cách, là những con người mà Thiên Chúa dùng để hoàn tất cùng đích của Ngài. Biblical DISC cho chúng ta thấy Chúa Giêsu nêu gương chuẩn mực, hoàn hảo trong mỗi tính cách như thế nào. Xem thêm thông tin và đăng ký tại https://lanhdaonhugiesu.com/khoa-hoc-biblical-disc/

KHÓA HỌC “GẶP GỠ- LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU”

Khóa LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU (LEAD LIKE JESUS) có mục đích giúp bạn giải quyết vấn đề cốt lõi trong lãnh đạo là CÁI TÔI khởi đi từ cái TÂM đến SUY NGHĨ và HÀNH ĐỘNG. Làm thế nào để có được cái tâm của Chúa Giêsu, có được lối suy nghĩ và hành động của Chúa để có thể lãnh đạo như Ngài? Trong ý hướng này, Lãnh Đạo Như Giêsu không đơn thuần là một khóa huấn luyện nhưng là một quá trình biến đổi bắt đầu bằng lãnh đạo bản thân, đến lãnh đạo một người khác, đến lãnh đạo một nhóm, và cuối cùng là lãnh đạo một tổ chức hay đoàn thể.

500.000VNĐ