TUYỂN SINH CHO KHÓA ĐÀO TẠO COACH – LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU

Lãnh Đạo Như Giêsu là một hành trình biến đổi, khởi đầu từ biến đổi bản thân, rồi từ đó những ảnh hưởng tích cực sẽ được lan tỏa đến mọi người trong tầm ảnh hưởng.

Nhiều tham dự viên (TDV) đã tham gia các khóa dẫn nhập của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu (Ignite, Gặp Gỡ, Triển Nở, v.v) và có mong muốn được tiếp tục đồng hành trên hành trình biến đổi bản thân.

Coaching – Lãnh Đạo Như Giêsu (LLJ Coaching) là phương cách đồng hành này. Nhóm Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam đã và đang tổ chức các chương trình đồng hành biến đổi sau khóa cho các TDV khao khát phát triển bản thân và lan tỏa tầm ảnh hưởng đến mọi người.

Và để có thêm nhiều Coach giúp đồng hành trên hành trình biến đổi này, khóa đào tạo LLJ Coach này được mở ra nhằm đào tạo thêm những Coach mong muốn giúp đỡ người khác thăng tiến.