You Don’t Have to Be a Superhero to Do the Right Thing

Bạn Không Cần Phải Là Một Siêu Anh Hùng Để Làm Điều Đúng Đắn


Nguồn: https://leadlikejesus.com/blog/you-dont-have-to-be-a-superhero-to-do-the-right-thing/