CÁC CHUYÊN ĐỀ LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU DÀNH CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

2021-09-07T11:37:32+07:00

Chuyên Đề Gặp Gỡ

Khoá Gặp Gỡ là một khoá trong chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu, dành cho người trưởng thành, những người đang dấn thân sống trong công việc ngoài xã hội hay công việc đoàn thể của bất kỳ tổ chức nào. [...]