CÁC CHUYÊN ĐỀ LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU DÀNH CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

2021-09-07T11:37:32+07:00

Chuyên Đề Gặp Gỡ

Khoá Gặp Gỡ là một khoá trong chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu, dành cho người trưởng thành, những người đang dấn thân sống trong công việc ngoài xã hội hay công việc đoàn thể của bất kỳ tổ chức nào. [...]

2023-07-08T12:42:29+07:00

Biblical DISC®

Khóa Biblical DISC đầu tiên tại Việt Nam sẽ diễn ra vào 06/08/2023 (có thể tham dự cả online và offline) Biblical DISC được phát triển trên nền tảng DISC, một công cụ xác định phong cách hành vi cá nhân rất phổ [...]