Sứ mệnh của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu là làm vinh danh Chúa qua việc truyền cảm hứng, đào luyện tham dự viên để họ có thể lãnh đạo như Giê-su. Chương trình này là một quá trình biến đổi chứ không phải là một chương trình huấn luyện kỹ năng lãnh đạo như các chương trình khác.

VIỄN CẢNH CHƯƠNG TRÌNH

Ngày nào đó, mọi người khắp mọi nơi sẽ chịu ảnh hưởng bởi ai đó lãnh đạo như Chúa Giê-su.

Học lãnh đạo như Giê-su không chỉ là một tuyên bố, mà quan trọng hơn là một sự cam kết để lãnh đạo theo một phương cách khác. Sự thay đổi này không thể xảy ra một sớm một chiều. Thật ra, Lãnh Đạo Như Giê-su là một chu kỳ biến đổi bắt đầu bằng lãnh đạo bản thân, đến lãnh đạo một người khác, đến lãnh đạo một nhóm và cuối cùng là lãnh đạo một tổ chức hay đoàn thể.

VONG TRON ANH HUONG

Thế giới đang đối diện với sự khủng hoảng về lãnh đạo. Liệu Giáo Hội có thể cung cấp cho xã hội những vị lãnh đạo không những giỏi mà còn tốt lành không? Mặc dù Chúa Giêsu không đứng vào hàng ngũ lãnh đạo thời bấy giờ, nhưng ảnh hưởng tuyệt vời của Ngài hơn 20 thế kỷ qua, trên hàng tỉ người khắp thế giới, minh chứng Ngài là bậc Thầy trong lãnh đạo.

Lãnh đạo như Giê-su bao gồm việc kết hợp hài hòa giữa bốn yếu tố lãnh đạo (4H): Con Tim (Heart), Tư Duy (Head), Hành Động (Hand) và Thói Quen (Habit). Khi con tim, tư duy, hành động và thói quen của bạn hài hòa với nhau thì bạn sẽ xây dựng được niềm tin, sự trung thành, hiệu năng nâng lên cấp độ cao một cách lạ thường.

4H

Những Con Số Về Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam

0
Students

Tham Dự Viên

0
Courses

Khoá Học

0
Teachers

Hướng Dẫn Viên

0
Locations

Tỉnh Thành

0
Locations

Số Năm Phục Vụ

CÁC CHUYÊN ĐỀ LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU

2023-07-08T12:42:29+07:00

Biblical DISC®

Khóa Biblical DISC đầu tiên tại Việt Nam sẽ diễn ra vào 06/08/2023 (có thể tham dự cả online và offline) Biblical DISC được phát triển trên nền tảng DISC, một công cụ xác định phong cách hành [...]

GIỚI THIỆU NHÓM LỬA YÊU THƯƠNG

Xem thông tin về NLYT tại đây