HÀNH TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA TÔI


Lead Like Jesus – Lãnh đạo như Giêsu là một hành trình biến đổi chứ không phải là một chương trình huấn luyện kỹ năng lãnh đạo. Ở đây, người tham dự viên sau khi hoàn thành khóa học cũng sẽ nhận thức được vai trò lãnh đạo của mình và nơi Chúa Giêsu, chúng ta học hỏi theo Ngài trong vai trò lãnh đạo và từng bước giúp cho mọi người xung quanh cũng sống tinh thần Lãnh đạo như Giêsu.

Hiểu được hành trình biến đổi này không thể diễn ra trong một khóa học hay một quãng thời gian hạn định mà là cả một hành trình xuyên suốt, vậy nhưng vẫn rất cần ghi nhận lại những cột mốc biến đổi nơi mỗi người chúng ta, để qua đó chúng ta thông hiểu về bản thân và không ngừng nỗ lực trong hành trình này, Nhóm sứ vụ Lãnh đạo như Giêsu xin phát động chương trình “Hành Trình Biến Đổi Của Tôi” để ghi nhận lại những biến đổi của tham dự viên trong suốt hành trình lãnh đạo như Giêsu.

Hình thức:
+ Gửi về cho Ban tổ chức (BTC) theo các thể loại như bài viết ngắn, video, hình ảnh,…. về hành trình biến đổi của bạn.
+ Bài Viết (tối đa 600 chữ) + hình chân dung cá nhân.
+ Video (tối đa trong 1 phút 30 giây). Trong trường hợp cần hỗ trợ về việc thu hình, có thể liên hệ BTC (qua fanpage Lãnh đạo như Giêsu).

 

Ban tổ chức xin được phép lan tỏa nội dung chia sẻ của thành viên và tham dự viên trên các kênh truyền thông của Nhóm.

(Mời mọi người chia sẻ ở form thông tin):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN6-QQKAktRzsInjX1GPVDtdE4b1dnPR2R6O0qlUVOq0az5w/viewform?embedded=true