Lãnh đạo hiệu quả xuất phát từ nội tâm – Đó là vấn đề về con tim!

Điều tâm đắc nhất của bản thân Nghĩa qua khoá Lãnh Đạo Như Giêsu đó là nếu bạn không có một con tim đúng đắn, sẽ chẳng có điều gì làm bạn trở nên một nhà lãnh đạo như Chúa Giêsu. Một cá nhân có thể học hỏi được tất cả những kỹ thuật của lãnh đạo, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ lãnh đạo như Giêsu cho đến khi con tim của chúng ta khao khát yêu mến và phát triển người khác.

Lãnh đạo hiệu quả xuất phát từ nội tâm – Đó là vấn đề về con tim. Khi Chúa Giêsu biến đổi con tim chúng ta. Ngài cũng biến đổi cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá người khác và cách chúng ta nhìn nhận công việc.

Từ điểm biến đổi này, dường như mình đã “lược bỏ” được con người cũ trước đây khi chỉ nhìn mọi thứ qua kết quả đạt được, hay chỉ muốn đạt được những điều mình muốn bằng mọi cách, nếu không đạt được thì mình xem là thất bại. Việc biến đổi từ góc nhìn con tim thực sự đã và đang áp dụng hiệu quả từ trong chính đời sống gia đình và công việc kinh doanh.

Hiện tại, bản thân vẫn đang nỗ lực thực tập biến đổi con tim qua mỗi ngày sống trong công việc, để kinh nghiệm này thực sự đi sâu vào con tim. Xin thêm một lời cầu nguyện của anh chị em cho hành trình biến đổi này & cảm ơn tất cả!

Mời quý tham dự viên tham gia chia sẻ hành trình biến đổi của tôi để cùng truyền cảm hứng cho nhau. Thông tin chi tiết tại:
https://lanhdaonhugiesu.com/category/hanh-trinh-bien-doi/
#hanhtrinhbiendoi #lanhdaonhugiesu