LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU LÀ MỘT HÀNH TRÌNH BIẾN ĐỔI

Hình ảnh khóa Lãnh Đạo Như Giêsu tại hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết

Với gần 3 ngày vừa qua 10-11-12/06, nhóm sứ vụ Lãnh Đạo Như Giêsu hân hạnh có cơ hội tổ chức khóa Gặp Gỡ – Lãnh Đạo Như Giêsu cùng 120 Sơ dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết tại Lagi Bình Thuận, khoá học đã giới thiệu một mẫu gương lãnh đạo vĩ đại nhất mọi thời đại, đó là Chúa Giêsu, một phong cách lãnh đạo đang rất cần cho thế giới bất ổn ngày nay.
Khoá học không chỉ dừng lại ở một sự kiện huấn luyện đơn thuần, nhưng đã truyền cảm hứng và trang bị để các học viên thực sự có thể biến đổi từ bên trong ra bên ngoài (inside out), nghĩa là tập trung vào biến đổi chính bản thân nhà lãnh đạo và khởi đầu với sự biến đổi con tim của nhà lãnh đạo. Cùng với chương trình, 120 Sơ Hội Dòng Mến Thánh Giá đã xác tín rằng lãnh đạo như Chúa Giêsu không chỉ là dừng lại ở một tuyên bố, nhưng quan trọng hơn là một cam kết một hành trình biến đổi để lãnh đạo theo một phương thức khác dựa trên sự hài hòa giữa bốn yếu tố: Con tim (Heart), Tư duy (Head), Hành động (Hands) và Thói quen (Habits)
Cảm nhận sau khóa học “Lãnh đạo như Giê-su”.
Được sự ủng hộ của các Sơ Bề Trên Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, Nhóm Sứ Vụ Lãnh Đạo Như Giêsu sẽ tiếp tục triển khai thêm 2 khoá tiếp theo dự kiến vào tháng 7 và 8 năm 2022 cùng gần 400 Sơ tại Nhà Mẹ ở Lagi – Bình Thuận.