Khóa “Dã Ngoại cùng Triển Nở” dành cho các gia đình tại giáo xứ Rạng ngày 17-18/6/2023

2023-08-20T10:41:10+07:00

Trong hai ngày cuối tuần 17 đến 18 tháng 6, năm 2023 vừa qua, tại giáo xứ Rạng, khóa "Dã Ngoại cùng Triển Nở" đầu tiên, với sự tham gia của 25 gia đình (gồm hơn 80 thành viên), đã diễn ra trọn vẹn và mang lại nhiều hoa trái cho người tham dự. Các thành viên đã cùng nhau trải qua những hoạt động của Ban tổ chức, được thiết kế theo tinh thần: 1/ Gia đình cùng nhau hiện diện trọn vẹn 2/ Gia đình cùng nhau vui chơi hết mình 3/ Gia đình cùng nhau học hỏi và [...]