Cách tiếp cận những hình ảnh khó hiểu trong Kinh Thánh

2022-08-07T03:27:31+07:00

Cách tiếp cận những hình ảnh khó hiểu trong Kinh Thánh Jaime L. Waters Chúa nhật XIX Thường niên năm C Kn 18,6–9; Dt 11,1–2.8–19; Lc 12,35–40 Phải sẵn sàng chờ Chủ trở về (Cc. 35-48 trong đoạn này khuyên nhủ các môn đệ phải ở trong tư thế sẵn sàng để đón Chúa trở lại.) 35“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn o. 36Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về p, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì [...]