Khóa học Biblical DISC ngày 06/08/2023 (học trực tiếp kết hợp trực tuyến)

2023-07-10T22:04:33+07:00

Khóa học Biblical DISC dành cho những ai mong muốn tiếp tục hành trình biến đổi sau khi đã tham gia khóa Gặp Gỡ, Ignite hay Triển Nở của Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam. Các nghiên cứu cho thấy những người sống và làm việc hiệu quả nhất là những người hiểu rõ bản thân, nhận biết nhu cầu trong từng tình huống và áp dụng những cách thức phù hợp để đáp ứng những nhu cầu đó. Biblical DISC được phát triển trên nền tảng DISC, một công cụ xác định phong cách hành vi cá nhân rất [...]

Khóa học Biblical DISC ngày 06/08/2023 (học trực tiếp kết hợp trực tuyến)2023-07-10T22:04:33+07:00

Cách tiếp cận những hình ảnh khó hiểu trong Kinh Thánh

2022-08-07T03:27:31+07:00

Cách tiếp cận những hình ảnh khó hiểu trong Kinh Thánh Jaime L. Waters Chúa nhật XIX Thường niên năm C Kn 18,6–9; Dt 11,1–2.8–19; Lc 12,35–40 Phải sẵn sàng chờ Chủ trở về (Cc. 35-48 trong đoạn này khuyên nhủ các môn đệ phải ở trong tư thế sẵn sàng để đón Chúa trở lại.) 35“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn o. 36Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về p, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì [...]

Cách tiếp cận những hình ảnh khó hiểu trong Kinh Thánh2022-08-07T03:27:31+07:00
Go to Top