Phương cách của người thợ mộc và người mới vào nghề

2022-03-19T21:09:39+07:00

Phương cách của người thợ mộc và người mới vào nghề Hôm nay, chúng tôi muốn nhìn đến phương cách của người thợ mộc, đặc biệt ở giai đoạn học việc chúng tôi gọi là người mới vào nghề. Có 4 cấp độ học việc trong hành trình từ người mới vào nghề trở thành thợ cả thực thụ của một kỹ năng. Một người mới vào nghề chỉ mới bắt đầu một nhiệm vụ và chưa có kiến thức cũng như kinh nghiệm như những đồng nghiệp dày dặn hơn họ. Những người mới vào nghề có những nhu cầu [...]