Khóa học Biblical DISC ngày 06/08/2023 (học trực tiếp kết hợp trực tuyến)

2023-07-10T22:04:33+07:00

Khóa học Biblical DISC dành cho những ai mong muốn tiếp tục hành trình biến đổi sau khi đã tham gia khóa Gặp Gỡ, Ignite hay Triển Nở của Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam. Các nghiên cứu cho thấy những người sống và làm việc hiệu quả nhất là những người hiểu rõ bản thân, nhận biết nhu cầu trong từng tình huống và áp dụng những cách thức phù hợp để đáp ứng những nhu cầu đó. Biblical DISC được phát triển trên nền tảng DISC, một công cụ xác định phong cách hành vi cá nhân rất [...]