Phương cách của người thợ mộc và thợ học việc

2022-03-19T21:15:50+07:00

Phương cách của người thợ mộc và thợ học việc Hôm nay, chúng tôi muốn nhìn đến Phương Cách của Người Thợ Mộc, đặc biệt ở giai đoạn học việc chúng tôi gọi là Thợ Học Việc. Thợ học việc là giai đoạn thứ hai trong cuộc hành trình. Thợ học việc là người đã trải qua sự trưởng thành nhất định trong một công việc, nhưng cũng đã có trải nghiệm về sự chán nản trong cuộc hành trình. Việc cho phép thợ học việc mắc lỗi là chìa khóa để giúp họ tiếp tục phát triển. Mở rộng sự [...]