Phương cách của người thợ mộc và thợ lành nghề

2022-03-19T21:25:52+07:00

Phương cách của người thợ mộc và thợ lành nghề Hôm nay, chúng tôi muốn nhìn đến phương cách của người thợ mộc, đặc biệt ở giai đoạn học việc chúng tôi gọi là Thợ lành nghề. Thợ lành nghề là giai đoạn thứ 3 trong hành trình học việc. Một thợ lành nghề là người có khả năng tốt để thực hiện công việc không cần nhiều sự giám sát. Vì đã có kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc nên một thợ lành nghề có thể trở nên quá tự tin vào khả năng của mình và rơi vào [...]