“Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng” (Giêrêmia 29:11).

Tôi đến với khoá Gặp Gỡ một cách tình cờ, vào ngay lúc tôi mệt mỏi vì những mối tương quan trong cuộc sống, thất vọng về bản thân trong công việc. Lúc đó tôi cũng không trông chờ gì về những hoa trái tôi sẽ nhận được sau khoá học, thậm chí tôi còn nghĩ sẽ không theo hết khoá học này. Nhưng những gì tôi được học, được trải nghiệm từ khi tôi tôi tham dự khoá và có cơ hội trở thành thành viên của nhóm Sứ vụ Lãnh đạo như Giê-su Việt Nam, tôi mới thấy được sự quan phòng kì diệu của Chúa dành cho mình.

Trong khoá Gặp Gỡ, tôi được nhắc lại sự hiện diện của Chúa ở bên cạnh mình, tình yêu của Chúa dành cho mình, và nhìn lại sứ mệnh của mình đối với các anh chị em xung quanh, tôi bắt đầu nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn và bình an hơn. Nhưng rồi đúng 2 tuần sau đó, tôi phải đối diện với sự mất mát lớn trong đời mình, tôi mất đi một trong những người yêu thương tôi nhất. Lúc đó tôi lại nhớ đến một trong những câu Kinh Thánh mà tôi đã được nhắc nhớ trong khoá Gặp Gỡ: “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.…” Tôi tự hỏi, nếu như không có sự sắp đặt của Ngài, thì làm sao tôi có thể vượt qua được những biến cố chồng lấp lên nhau hết lần này đến lần khác?

Có lẽ chính Chúa đã “bẻ lái” cuộc đời tôi để qua những biến cố đó tôi trở nên con người mới. Tôi đã nhận được quá nhiều hoa trái từ tinh thần “Lãnh đạo phục vụ” theo gương Chúa Giê-su của các thành viên trong nhóm Sứ Vụ. Từ đó thôi thúc tôi phải thay đổi và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày để có thể lan toả ánh sáng ngọn lửa tình yêu Chúa đến mọi người xung quanh.

Mời quý tham dự viên tham gia chia sẻ Hành Trình Biến Đổi Của Tôi để cùng truyền cảm hứng cho nhau.

Gửi bài chia sẻ tại link:
HÀNH TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA TÔI (google.com)

#hanhtrinhbiendoi #lanhdaonhugiesu