“Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20: 26).

Đến Khóa Gặp Gỡ này là một cơ duyên nó đến trong giai đoạn mà mình đang có sự hoài nghi về khả năng lãnh đạo của chính bản thân mình, mình đang hoài nghi bởi vì mình đang làm trong vai trò quản lý đội nhóm đào tạo và phát triển nhân sự.

Tuy nhiên mình gặp phải cái vấn đề là không hiểu rõ ràng mình có đang đi đúng hướng, cái mình đang làm có giúp cho người ta thăng tiến không hay mình đang vướng vào cái tôi của mình là mình muốn làm tỏa sáng mình lên, mình có đang làm đội nhóm của mình phát triển không hay là mình cố gắng thúc đẩy họ hoàn thành công việc giống như sử dụng họ để hoàn thành công việc.

Mình đã tham gia các khóa học về lãnh đạo, đọc rất nhiều sách, nghiên cứu các khóa học online. Tất cả những khóa học này cho mình nhiều kiến thức và mình gợi ý để mình có thể tốt hơn. Tuy nhiên đến với khóa học lãnh đạo như Giêsu, mình khám phá ra rằng những kỹ năng đó chỉ nằm một phần thôi, cái quan trọng nhất là con tim nếu như mình không truyền tải vô đó cái tâm của mình hay không truyền tải cái tình yêu thương.

Mình mong muốn phát triển người khác nhưng mình không truyền tải được cái mong muốn giúp họ phát triển tốt hơn thì việc lãnh đạo của mình hoàn toàn thất bại. mình đã khám phá ra điều đó trong khóa học này và chính khóa học cũng giúp cho mình gặp lại bản thân mình, thấy được ra mình có khả năng lãnh đạo nhưng mình đang còn lo sợ. Mình cần phải vượt qua những lo sợ đó, mình nhắm tới những cái nén bạc Chúa trao cho mình, đó là những điểm mạnh, những ưu điểm mà mình đang có.

Xin cảm ơn các anh chị hướng dẫn viên và các anh chị trong ban tổ chức đã tổ chức khóa học này, cảm ơn Lead Like Jesus đã đem tới nguồn cảm hứng mới về lãnh đạo giúp cho mình phát triển hơn trên con đường này và giúp cho những người xung quanh mình sẽ phát triển lên trong vai trò lãnh đạo của mình. Xin cảm ơn!

Mời quý tham dự viên tham gia chia sẻ hành trình biến đổi của tôi để cùng truyền cảm hứng cho nhau. Thông tin chi tiết tại:
https://lanhdaonhugiesu.com/hanh-trinh-bien-doi-cua-toi/

#hanhtrinhbiendoi #lanhdaonhugiesu

trọng