Trang Chủ2023-04-28T12:24:03+07:00

Ngày nào đó, mọi người, khắp mọi nơi sẽ chịu ảnh hưởng bởi ai đó lãnh đạo như Giêsu.

Tại Sao Nên Tham Gia Các Chuyên Đề Lãnh Đạo Như Giêsu?

Sứ mệnh của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu là tôn vinh Chúa qua việc truyền cảm hứng và trang bị cho mọi người để họ lãnh đạo như Giêsu. Chương trình này là một hành trình biến đổi chứ không phải là một chương trình huấn luyện kỹ năng lãnh đạo.

Vấn đề về lãnh đạo

  • Thế giới đang đối diện sự khủng hoảng về lãnh đạo
  • 38% tổng giám đốc điều hành mới đều thất bại trong 18 tháng đầu đảm nhận vai trò lãnh đạo. Nguyên do chính không phải là năng lực, kiến thức hay kinh nghiệm. Mà chính là cái tôi và thiếu sự quan tâm về cảm xúc.
  • Hầu hết các chương trình đào tạo lãnh đạo không đào luyện ra những nhà lãnh đạo giỏi, tốt lành vì những chương trình đó không tập trung vào vấn đề cốt lõi, chính yếu.

Giải Pháp Về Lãnh Đạo: Chương Trình Lãnh Đạo Như Giêsu

  • Sự lãnh đạo diễn ra bất cứ khi nào chúng ta ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi hay sự phát triển của người khác.
  • Chúa Giê-su là nhà lãnh đạo vĩ đại của mọi thời đại
  • Lãnh đạo hiệu quả bắt đầu từ nội tâm, với con tim.

Ai Nên Tham Gia Chương Trình?

  • Giáo chức, Y bác sĩ, Doanh nhân

  • Luật sư, Kế toán viên, Ngân viên ngân hàng

  • Cán sự xã hội, Nhân viên văn phòng, Các cặp vợ chồng , Các tổ chức doanh nghiệp & cộng đoàn …

HÀNH TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA TÔI

Lead Like Jesus – Lãnh đạo như Giêsu là một hành trình biến đổi chứ không phải là một chương trình huấn luyện kỹ năng lãnh đạo. Ở đây, người tham dự viên sau khi hoàn thành khóa học cũng sẽ nhận thức được vai trò lãnh đạo của mình và nơi Chúa Giêsu, chúng ta học hỏi theo Ngài trong vai trò lãnh đạo và từng bước giúp cho mọi người xung quanh cũng sống tinh thần Lãnh đạo như Giêsu.

Cùng Học Hỏi, Chia Sẻ Các Bài Học Lãnh Đạo Như Giêsu

Go to Top