Có bao giờ bạn trải qua cảm giác một bài giảng, một bài nói chuyện, hay chia sẻ như dành riêng để nói cho mình không?

Tôi đã được cảm nghiệm điều đó vào Chúa Nhật vừa qua khi tham gia khóa Ignite – Sinh Viên Lãnh Đạo Như Giêsu được tổ chức tại Lưu xá Sinh viên Chúa Quan Phòng.

Như thế nào là một nhà lãnh đạo tốt? Giữa những giá trị của đời và của Chúa, đâu mới là điều xứng đáng và tốt đẹp để tôi theo đuổi?

Chính nhờ khóa học này, tôi thực sự bị thuyết phục về cung cách lãnh đạo của Chúa Giêsu. Bậc thầy lãnh đạo vĩ đại nhất giữa tất cả bậc thầy. Phong cách của Ngài là yêu thương, phục vụ, như “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20, 26-28)

Xin khép lại bằng một câu nói đã làm tôi ấn tượng rất nhiều: “Cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thay đổi bản thân, dễ hơn thay đổi thế giới; con đường vạn dặm bắt đầu từ một bước chân.” Tập cách lãnh đạo mình thật tốt thì chúng ta đang chấm 1 dấu chấm đúng chỗ trên đoạn đường đời mình, và “Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường thẳng. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp; Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh” (Đường Hy Vọng).

Mời quý tham dự viên tham gia chia sẻ Hành Trình Biến Đổi Của Tôi để cùng truyền cảm hứng cho nhau.

Gửi bài chia sẻ tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN6-QQKAktRzsInjX1GPVDtdE4b1dnPR2R6O0qlUVOq0az5w/viewform

#hanhtrinhbiendoi #lanhdaonhugiesu

đời