Khai giảng khóa đào tạo LLJ Coach đầu tiên

2023-04-20T12:00:02+07:00

Chiều Chúa nhật II Phục Sinh (16/4/2023), tại Trung tâm Linh đạo I-Nhã Đắc-Lộ, khóa đào tạo LLJ Coach (Chuyên viên khai vấn theo tinh thần Lãnh Đạo Như Giêsu) đầu tiên đã chính thức khai giảng. Lãnh đạo như Chúa Giêsu là một hành trình biến đổi, khởi đi từ biến đổi bản thân. Vì thế, với mục đích để có thể đồng hành với những tham dự viên đã tham dự các khóa của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu và mong muốn bước tiếp hành trình biến đổi bản thân, khóa đào tạo LLJ Coach được mở ra [...]