Tường thuật khóa học Lãnh Đạo Như Giêsu – Gặp Gỡ – Trung tâm linh đạo I-Nhã

2022-01-05T18:57:40+07:00

Tường thuật khóa học Lãnh Đạo Như Giêsu – Gặp Gỡ – Trung tâm linh đạo I-Nhã Thời gian: 03/12 – 05/12/2021 Địa điểm: Trung tâm Linh đạo I-Nhã,  117 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp. HCM Số lượng: 18 Tham dự viên (TDV) Khóa học Lãnh đạo như Giê-su – Gặp Gỡ được diễn ra vào những ngày đầu mùa Vọng với tâm tình chào đón Chúa đến, để Chúa thực sự hiện diện với từng người. Đức Giê-su thực sự đang sống động, Ngài đang đồng hành với từng người qua công việc hàng ngày mà chúng ta đang thực hiện. Chúa [...]